W pracy z liderami i menadżerami wykorzystuję swoje wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami w sektorze bankowym. Klientom oferuję najwyższej jakości szkolenia dostosowane do ich potrzeb a jednocześnie przekazujących sprawdzoną wiedzę i narzędzia z zakresu komunikacji, przywództwa opartego na coachingu i empatii, coachingu, budowania zespołu, radzenia sobie z emocjami i wielu innych zagadnień. Pracuję również z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Do tej pory współpracowałam z firmami z różnych branż m.in.: motoryzacji, edukacji, bankowości. Szkolenia na miarę to z jednej strony odpowiedz na specyficzne potrzeby klientów, a jednocześnie rozwiązanie pomagające zwiększyć efektywność szkoleń, skuteczność rozwijania konkretnych kompetencji, lecz także systemowe zadbanie o rzeczywiste zmiany w zespołach czy organizacjach. Szkolenie + coaching konfliktu? Szkolenie i coaching zespołowy? … Według mnie nie ma jednego uniwersalnego i skutecznego rozwiązania rozwojowego a kluczem jest dostosowanie do potrzeb klienta..

Zapisz się na newsletter

Początek strony